foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Đặng Thị Mỹ Hạnh; TS. Dương Thị Mai Hà Trâm (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 105Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 657.45/ H107. Vị trí: Phòng Tự nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích và đánh giá thực trạng của hệ thống kiểm soát nội bộ tại Công ty Cổ phần cấp thoát nước Trà Vinh nhằm tìm ra những hạn chế và nguyên nhân gây ra những hạn chế đó. Từ đó, đề xuất hàm ý quản trị nhằm hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại Công ty Cổ phần cấp thoát nước tỉnh Trà Vinh trong thời gian tới.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn