foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Huỳnh Văn Kiên, TS. Phạm Văn Tài (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2017.

Mô tả: 86tr, kích thước: 30cm. Số định danh:

Mục tiêu nghiên cứu:

Trên cơ sở những vấn đề lý luận quản lý nhà nước về du lịch, vận dụng phương hướng, quan điểm, mục tiêu phát triển du lịch và phân tích, đánh giá thực trạng QLNN về hợp đồng lao động của tỉnh Trà Vinh, luận văn đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện QLNN về HĐDL trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, đưa ngành du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế quan trọng góp phần thúc đẩy nhanh quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Mục tiêu cụ thể:

- Nghiên cứu những vấn đề lý luận chung về du lịch, QLNN về HĐDL, tổng kết những kinh nghiệm trong QLNN về du lịch của một số địa phương;

- Phân tích, đánh giá thực trạng phát triển du lịch, thực trạng công tác quản QLNN về HĐDL trên địa bàn tỉnh Trà Vinh;

- Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện QLNN về HĐDL trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Register to read more ...


Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn

Giấy phép trang Thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT cấp ngày 18/12/2018, Sở TT&TT tỉnh Trà Vinh

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.