foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Lê Văn Triệu; TS. Nguyễn Văn Tân (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2017.

Mô tả: 79Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 336.207 / Tr309. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích các nhân tố tác động đến hành vi tuân thủ thuế của doanh nghiệp tại tỉnh Bến Tre

Mục tiêu cụ thể:

- Xác định được nhân tố tác động đến hành vi tuân thủ thuế của doanh nghiệp tại tỉnh Bến Tre;

- Xác định được mức độ tác động của các nhân tố đến hành vi tuân thủ thuế của doanh nghiệp tại tỉnh Bến Tre;

- Đề xuất được các hàm ý chính sách cho nhà quản lý tại Cục Thuế tỉnh Bến Tre.

Register to read more ...


Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn

Giấy phép trang Thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT cấp ngày 18/12/2018, Sở TT&TT tỉnh Trà Vinh

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.