foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Quốc Trí; TS. Nguyễn Văn Đúng (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 59Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 658.3 / Tr300 . Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng công việc của công chức viên chứ tại Sở Lao động Thương binh xã hội tỉnh Trà Vinh, từ đó đưa ra một số kiến nghị, giải pháp cơ bản nhằm thúc đẩy nhân viên làm việc tích cực hơn, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của Sở LĐTBXH tỉnh Trà Vinh.

Mục tiêu cụ thể:

- Phân tích thực trạng CCVC của CCVC tại Sở LĐTBXH;

- Đánh giá mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến sự hài lòng trong công việc của CCVC tại Sở LĐTBXH;

- Đề xuất một số kiến nghị nhằm nâng cao sự hài lòng trong công việc của CCVC tại Sở LĐTBXH.


Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn

Giấy phép trang Thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT cấp ngày 18/12/2018, Sở TT&TT tỉnh Trà Vinh

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.