foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Thị Trà Ngân; PGS. TS. Dương Cao Thái Nguyên (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 81Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 658.8384 / Ng121 . Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Tìm hiểu sự hài lòng của sinh viên về chất lượng dịch vụ đào tạo, xác định các yếu tố chính, phân tích, đo lường mức độ ảnh hưởng của chúng, trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp góp phần cải tiến, nâng cao sự hài lòng của sinh viên về chất lượng dịch vụ đào tạo tại trường Đại học Tiền Giang.

Mục tiêu cụ thể:

- Hệ thống hóa các cơ sở lý luận về chất lượng, chất lượng dịch vụ, chất lượng đào tạo và sự hài lòng của khách hàng;

- Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ đào tạo tại trường Đại học Tiền Giang;

- Đề xuất các giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao sự hài lòng của sinh viên về chất lượng dịch vụ đào tạo, hoàn thiện môi trường học tập của sinh viên tại trường Đại học Tiền Giang.


Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn

Giấy phép trang Thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT cấp ngày 18/12/2018, Sở TT&TT tỉnh Trà Vinh

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.