foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Châu Vĩnh Phúc; TS. Hồ Tiến Dũng (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 99Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 658.15 / Ph506 . Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đánh giá thực trạng hoạt động quản lý Quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2015 - 2017 và đề xuất giải pháp hoàn thiện quản lý Quỹ HTND đến năm 2020.

Mục tiêu cụ thể:

- Khái quát về Quỹ HTND, quản lý và quản lý Quỹ HTND;

- Phân tích thực trạng hoạt động quản lý Quỹ HTND tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2015 - 2017, nêu những kết quả, hạn chế và nguyên nhân;

- Đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý Quỹ HTND tỉnh Trà Vinh đến năm 2020;

Đề tài cần phải nghiên cứu: Thực trạng hoạt động, nguyên nhân ảnh hưởng đến quản lý và đưa ra giải pháp hoàn thiện quản lý Quỹ HTND tỉnh Trà Vinh.


Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn

Giấy phép trang Thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT cấp ngày 18/12/2018, Sở TT&TT tỉnh Trà Vinh

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.