foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Quang Hồng Phúc; TS. Phan Văn Đàn (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2022.

Mô tả: 76Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 338.10959786/ Ph506. Vị trí: Phòng Tài nguyên nội sinh.

Mục tiêu nghiên cứu:

Nội dung đề tài nhằm phân tích thực trạng hiện hữu của hợp tác xã trong thời gian qua, những thành tựu, những hạn chế, chưa thực hiện hoàn chỉnh, những khó khăn vướng mắc, tìm hiểu nguyên nhân, những yếu tố thật sự ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ làm cho sự phát triển của hợp tác xã chưa thể phát huy hết lợi thế để phát triển. Từ những nghiên cứu, nhận định thực tế làm cơ sở đề ra những giải pháp để phát huy những thế mạnh, những ưu điểm đã đạt được và khắc phục triệt để những hạn chế, yếu kém làm ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ nông nghiệp.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn