foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Dương Kim Hậu; TS. Diệp Thanh Tùng (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 86Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 658.11 / H125. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến ý định khởi nghiệp của sinh viên ở Trường Đại học Trà Vinh nhằm đưa ra những hàm ý quản trị để nâng cao khả năng về ý định khởi nghiệp của sinh viên.

Mục tiêu cụ thể:

- Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến ý định khởi nghiệp của sinh viên;

- Đo lường mức độ tác động của các yếu tố đến ý định khởi nghiệp;

- Đề xuất một số hàm ý quản trị rút ra từ kết quả nghiên cứu nhằm tạo động lực khơi dậy tinh thần khởi nghiệp của sinh viên.

 

 


Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn

Giấy phép trang Thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT cấp ngày 18/12/2018, Sở TT&TT tỉnh Trà Vinh

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.