foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Phan Hoàng Sự; PGS. TS. Lê Nguyễn Đoan Khôi (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 75Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 658.8343 / S550. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đánh giá mức độ hài lòng của doanh nghiệp đối với chất lượng phục vụ của Chi cục Thuế thị xã Duyên Hải; từ đó, đề xuất các hàm ý quản trị nhằm nâng cao chất lượng phục vụ của Chi cục Thuế.

Mục tiêu cụ thể:

- Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của doanh nghiệp đối với chất lượng phục vụ của CCT thị xã Duyên Hải;

Đề xuất các hàm ý quản trị nhằm nâng cao chất lượng phục vụ của CCT thị xã Duyên Hải.

 


Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn

Giấy phép trang Thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT cấp ngày 18/12/2018, Sở TT&TT tỉnh Trà Vinh

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.