foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Lê Thị Duyên, TS. Nguyễn Thanh Bình (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 65Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 347.597/ D527. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Việc xây dựng và nghiên cứu đề tài “Trả lại đơn khởi kiện theo pháp luật Tố tụng dân sự Việt Nam” nhằm phân tích, đánh giá các trường hợp trả lại đơn khởi kiện theo quy định, thực tiễn áp dụng quy định này của Tòa án nhân dân. Đồng thời nhận diện những bất cập, vướng mắc, khó khăn trong quá trình áp dụng. Từ đó sẽ đề xuất, định hướng và một số giải pháp nhằm góp phần hoàn thiện pháp luật Tố tụng dân sự về quy định trả lại đơn khởi kiện và nâng cao hiệu quả áp dụng.

 


Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn

Giấy phép trang Thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT cấp ngày 18/12/2018, Sở TT&TT tỉnh Trà Vinh

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.