foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Phạm Thị Tuyết Em; TS. Lâm Tố Trang (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2021.

Mô tả: 63Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 347.597077/ E202. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Nghiên cứu của luận văn là làm sáng tỏ một số vấn đề về lý luận và quy định của pháp luật và thực tiễn áp dụng quy định của pháp luật về bồi thường thiệt hại trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đồng thời nêu những vướng mắc trong thực tiễn áp dụng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. Để từ đó đề xuất phương hướng hoàn thiện quy định pháp luật về mức bồi thường thiệt hại.

 


Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn

Giấy phép trang Thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT cấp ngày 18/12/2018, Sở TT&TT tỉnh Trà Vinh

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.