foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Văn Vốn. PGS. TS. Trần Thăng Long (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2023. Mô tả: 79Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 346.59707/ V454. Vị trí: Phòng Tài nguyên Nội sinh.

Mục tiêu nghiên cứu:

Làm rõ các quy định của pháp luật về định giá tài sản góp vốn, đánh giá những bất cập của pháp luật hiện hành về định giá tài sản góp vốn thành lập doanh nghiệp, qua đó đề xuất một số kiến nghị nhằm hoàn thiện các quy định của pháp luật về định giá tài sản góp vốn để thành lập doanh nghiệp.


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn