foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Phạm Văn Tùng. PGS. TS. Đoàn Thị Phương Diệp (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2023. Mô tả: 73Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 344.59701/ T513. Vị trí: Phòng Tài nguyên Nội sinh.

Mục tiêu nghiên cứu:

Qua nghiên cứu nhằm khái quát những vấn đề lý luận về quan hệ giữa các bên liên quan trong cho thuê lại lao động; quy định của pháp luật về quan hệ giữa các bên liên quan trong cho thuê lại lao động; thực tiễn thực hiện pháp luật và đề xuất một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả pháp luật về cho thuê lại lao động.


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn