foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Từ Anh Minh. PGS. TS. Dương Kim Thế Nguyên (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2023. Mô tả: 70Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 346.597043/ M312. Vị trí: Phòng Tài nguyên Nội sinh.

Mục tiêu nghiên cứu:

Luận văn được thực hiện nhằm mục tiêu hoàn thiện các quy định của pháp luật về chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với tổ chức kinh tế hướng tới đảm bảo sự vận hành của các giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất thuận lợi, an toàn, minh bạch và công khai hóa.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn