foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Văn Diễn, PGS. TS. Lê Vũ Nam (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2023. Mô tả: 66Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 346.597016/ D305. Vị trí: Phòng Tài nguyên Nội sinh

Mục tiêu nghiên cứu:

Mục đích nghiên cứu của đề tài là làm sáng tỏ những vấn đề lý luận về chia tài sản khi ly hôn, đặc biệt là chia tài sản là vốn góp; phân tích, đánh giá thực trạng pháp luật về phân chia tài sản góp vốn vào doanh nghiệp của vợ chồng khi ly hôn và thực tiễn áp dụng pháp luật về phân chia tài sản góp vốn vào doanh nghiệp của vợ chồng khi ly hôn; từ đó có các phương hướng, giải pháp đề xuất, hoàn thiện pháp luật về phân chia tài sản góp vốn vào doanh nghiệp của vợ chồng khi ly hôn ở Việt Nam.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn