foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Thị Bích Liễu; PGS. TS. Đỗ Minh Khôi (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2022. Mô tả: 80Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 342.59706/ L309. Vị trí: Phòng Tài nguyên Nội sinh

Mục tiêu nghiên cứu:

Từ việc phân tích làm rõ cơ sở lý luận và đánh giá thực trạng thụ lý vụ án hành chính theo thủ tục sơ thẩm của Tòa án nhân dân tỉnh từ thục tiễn tỉnh Tiền Giang, luận văn còn đưa ra các giải pháp nhằm hoàn thiện hiệu quả thụ lý vụ án hành chính theo thủ tục sơ thẩm của Tòa án nhân dân tỉnh Tiền Giang.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn