foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Thị Hồng Đoan; TS. Lương Văn Tuấn (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2023. Mô tả: 81Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 342.59709/ Đ406. Vị trí: Phòng Tài nguyên Nội sinh

Mục tiêu nghiên cứu:

Luận văn với mục tiêu làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn tổ chức bộ máy Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng trong điều kiện cải cách hành chính nhà nước hiện nay, nhằm tìm ra những giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý hành chính nhà nước ở địa phương và Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng nói riêng.


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn