foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Giàu; TS. Cao Vũ Minh (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2022. Mô tả: 70Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 342.59706/ Gi111. Vị trí: Phòng Tài nguyên Nội sinh

Mục tiêu nghiên cứu:

Qua việc nghiên cứu đề tài này, tác giả làm sáng tỏ những vấn đề lý luận và thực tiễn, phân tích đánh giá các quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi buôn bán hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Lý giải nguyên nhân, hạn chế thực hiện pháp luật, đồng thời đề ra những đề xuất kiến nghị, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh chống hành vi buôn bán hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn