foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Thị Mỹ Linh; TS. Thái Thị Tuyết Dung (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2022. Mô tả: 72Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 342.5970684/ L312. Vị trí: Phòng Tài nguyên Nội sinh

Mục tiêu nghiên cứu:

Mục tiêu chung của đề tài là nghiên cứu, làm sáng tỏ những vấn đề lý luận, phân tích, đánh giá một cách có hệ thống, toàn diện những quy định của pháp luật về xử lý kỷ luật viên chức cũng như thực trạng xử lý kỷ luật viên chức ở tỉnh Sóc Trăng. Từ đó nêu ra một số kiến nghị hoàn thiện pháp luật về xử lý kỷ luật viên chức và nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật về xử lý kỷ luật viên chức.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn