foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hằng; PGS. TS. Đỗ Minh Khôi (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2022. Mô tả: 72Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 346.597015/ H116. Vị trí: Phòng Tài nguyên Nội sinh

Mục tiêu nghiên cứu:

Luận văn nhằm làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn, đánh giá thực trạng quản lý nhà nước về hộ tịch của Ủy ban nhân dân cấp huyện tại tỉnh Bình Thuận trong thời gian vừa qua; đánh giá những thành quả, những khó khăn. Từ đó, đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước ủa Ủy ban nhân dân cấp huyện tại tỉnh Bình Thuận.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn