foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Thị Thủy Tiên; PGS. TS. Phan Nhật Thanh (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2023. Mô tả: 80Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 342.59706/ T305. Vị trí: Phòng Tài nguyên Nội sinh

Mục tiêu nghiên cứu:

Mục đích của luận văn là trên cơ sở nghiên cứu một cách có hệ thống những vấn đề lý luận chung về quyền và nghĩa vụ của người bị kiện hay có thể nói là địa vị pháp lý của người bị kiện trong vụ án hành chính Việt Nam, phân tích thực trạng về địa vị pháp lý của người bị kiện qua thực tiễn hoạt động tố tụng hành chính tại tỉnh Bến Tre, Luận văn đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện các quy định pháp luật về địa vị pháp lý của người bị kiện và đảm bảo thi hành trong tố tụng hành chính.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn