foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Dư Hải Bằng; TS. Lê Huỳnh Tấn Duy (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020. Mô tả: 66Tr. Số định danh: 345.597/ B116. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Mục tiêu chung của luận văn là thông qua nghiên cứu các vấn đề về lý luận, phân tích đánh giá các quy định của pháp luật và thực tiễn áp dụng việc khám xét chỗ ở theo luật tố tụng hình sự Việt Nam đề tài sẽ đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả áp dụng quy định của pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam về khám xét chỗ ở.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn