foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Lê Văn Trường; TS. Võ Thị Kim Oanh (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 68Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 345.597/ Tr561. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và các quy định pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam về xét hỏi tại phiên tòa sơ thẩm hình sự, luận văn đánh giá thực tiễn việc áp dụng các quy định này tại ba tỉnh: Bạc Liêu, Cà Mau và Sóc Trăng, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng và bảo đảm áp dụng đúng các quy định của pháp luật về thủ tục xét hỏi tại phiên tòa sơ thẩm vụ án hình sự, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn