foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Trọng Qui; TS. Võ Thị Kim Oanh (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 70Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 345.597/ Qu300. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Nghiên cứu một cách đầy đủ và toàn diện những vấn đề về lý luận và thực tiễn của việc quy định lấy lời khai người làm chứng, tìm ra nguyên nhân những bất cập, vướng mắc từ đó có những kiến nghị, đề xuất giải pháp để hoàn thiện các quy định pháp luật về vấn đề này qua đó góp phần giải quyết những vấn đề đặt ra trong quy định của pháp luật và thực tiển áp dụng việc lấy lời khai người làm chứng trong tố tụng hình sự thời gian tới.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn