foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Phạm Duy Khương; TS. Phan Anh Tuấn (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 74Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 345.597/ Kh561. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Trên cơ sở nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn áp dụng của Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đỗi bổ sung năm 2017, luận văn sẽ chỉ ra những vướng mắc, bất cập trong áp dụng pháp luật đối với tội chống người thi hành công vụ được quy định tại Điều 330 Bộ luật hình sự (BLHS) năm 2015, trên cơ sở đó luận văn sẽ đưa ra những kiến nghị nhằm hoàn thiện điều luật này trong BLHS Việt Nam và đề xuất những giải pháp nâng cao hiệu quả áp dụng quy định pháp luật hình sự về Tội chống người thi hành công vụ.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn