foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Phạm Thị Kim Xuân; TS. Võ Thị Kim Oanh (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 71Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 345.597/ X502. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Mục tiêu nghiên cứu của luận văn là làm rõ một số vấn đề lý luận về hỏi cung bị can là người dưới 18 tuổi, lịch sử cũng như quy định của pháp luật hiện hành về hoạt động tố tụng hỏi cung bị can là người dưới 18 tuổi và thực tiễn áp dụng, so sánh, phân tích, đánh giá những ưu điểm, hạn chế trong các quy định pháp luật về vấn đề này từ đó tìm ra những nguyên nhân và giải pháp hoàn thiện quy định pháp luật về hỏi cung bị can là người dưới 18 tuổi trong Tố tụng hình sự, góp phần nâng cao nhận thức, chất lượng, hiệu quả hoạt động này.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn