foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Trần Hoàng Tâm; TS. Phan Anh Tuấn (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 75Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 345.597026/ T120. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Trên cơ sở nghiên cứu vấn đề lý luận, quy định của pháp luật hình sự, cũng như thực tiễn áp dụng tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản trong những năm vừa qua, Luận văn đưa ra một số kiến nghị kiến nghị nhằm hoàn thiện quy định của pháp luật, nâng cao hiệu quả áp dụng quy định pháp luật về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo luật hình sự Việt Nam.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn