foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Võ Hồng Đang; PGS. TS. Phạm Thị Thu Yến (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2022.

Mô tả: 105Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 807.12/ Đ106. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Vận dụng lý thuyết “Vòng tròn thảo luận văn chương” vào dạy đọc hiểu truyện dân gian Việt Nam lớp 10 nhằm tạo sự hứng thú, tích cực, chủ động trong hoạt động khám phá kiến thức của học sinh, góp phần đổi mới việc dạy học theo hướng phát triển năng lực của người học.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn