foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Thị Diệu Hiền; PGS. TS. Phạm Thị Thu Yến (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2022.

Mô tả: 97Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 807.12/ H305. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Vận dụng hoạt động trải nghiệm trong đọc hiểu truyện ngắn Việt Nam hiện đại, luận văn phát triển năng lực đọc hiểu truyện ngắn Việt Nam hiện đại cho người học.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn