foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Trần Quý Xuyên; PGS. TS. Nguyễn Văn Thu (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2017.

Mô tả: 71Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 636.2 / X527. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đề tài này nhằm tăng hiệu quả tài chính tại các hộ chăn nuôi bò thịt và phát triển đàn bò ở huyện Vũng Liêm một cách bền vững.

Mục tiêu cụ thể:

- Đánh giá thực trạng của việc chăn nuôi bò thịt ở huyện Vũng Liêm;

- Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả tài chính của hộ chăn nuôi bò thịt của huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long;

- Đề ra các giải pháp nhằm góp phần giúp cho thúc đẩy phát triển đàn bò của huyện Vũng Liêm (Vĩnh Long), đạt hiệu quả, tăng thu nhập gia đình.

 

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn