foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Hoàng Phương; TS. Nguyễn Quang Tuyến (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 74Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 331.11 / Ph561 Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

- Đánh giá thực trạng đào tạo nghề phi nông nghiệp, việc làm, thu nhập đối với hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Trà Vinh;

- Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến việc làm, thu nhập sau khi được đào tạo nghề phi nông nghiệp của hộ nghèo trên địa bàn nghiên cứu;

- Phân tích thuận lợi, khó khăn, cơ hội, thách thức trong đào tạo nghề phi nông nghiệp đối với hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Đề xuất các giải pháp nâng cao đào tạo nghề phi nông nghiệp góp phần nâng cao thu nhập của hộ nghèo trong thời gian tới.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn