foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Văn Nguyên; PGS. TS. Bùi Văn Trịnh (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 68Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 639.3 / Ng527. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Tìm ra những hạn chế và nguyên nhân ảnh hưởng đến kết quả chăn nuôi heo thịt theo hướng hàng hóa với quy mô hộ gia đình, từ đó đề xuất các giải pháp góp phần phát triển nghề chăn nuôi heo thịt theo hướng hàng hóa tại huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh.

 

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn