foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Ngô Trịnh Hòa Hiệp; TS. Kiều Thị Kiều Thanh (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2023. Mô tả: 91Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 372.21/ H307. Vị trí: Phòng Tài nguyên Nội sinh.

Mục tiêu nghiên cứu:

Trên cơ sở nghiên cứu lý luận, thực trạng quản lý giáo dục trẻ theo quan điểm lấy trẻ làm trung tâm ở các trường mầm non, đề xuất các biện pháp quản lý giáo dục trẻ theo quan điểm lấy trẻ làm trung tâm ở các trường mầm non Quận 11, thành phố Hồ Chí Minh nhằm nâng cao chất lượng giáo dục.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn