foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Minh Tuấn; TS. Nguyễn Huy Thông (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2023. Mô tả: 108Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 373.1334/ T502. Vị trí: Phòng Tài nguyên Nội sinh.

Mục tiêu nghiên cứu:

Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn quản lý hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học tại các trường trung học cơ sở huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương, từ đó đề xuất các biện pháp góp phần nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học, nâng cao chất lượng dạy học trong nhà trường, đáp ứng yêu cầu về đổi mới giáo dục trung học cơ sở hiện nay.


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn