foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Dương Thị Bích Tuyền; TS. Lâm Thái Hùng (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 80Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 636.5089 / T527. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Khảo sát mức độ vấy nhiễm Salmonella spp. trên thịt, để giúp người tiêu dùng đánh giá mức độ an toàn của sản phẩm, từ đó đưa ra những biện pháp khuyến cáo nhằm cải thiện tình trạng vệ sinh tại cơ sở giết mổ, quầy kinh doanh thịt tại chợ huyện Châu Thành tỉnh Trà Vinh.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn