foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Thị Trúc Phương. TS. Phạm Tiết Khánh (người hướng dẫn khoa học)

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2014.

Mô tả: 85Tr. Kích thước: 30cm. Số định danh: 398.80959786 Ph561. Vị trí: Phòng Tự nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu của luận văn:

Tập hợp các tài liệu nghiên cứu và tư liệu về dân ca Khmer Trà Vinh đã được công bố. Song song đó, chúng tôi tiến hành khảo sát để tìm hiểu sâu hơn về môi trường diễn xướng ở một số địa phương có đông đồng bào Khmer sinh sống.

Tiến hành phân tích, đánh giá toàn bộ tư liệu có được để tìm ra đặc điểm cơ bản nhất của dân ca Khmer về nội dung và nghệ thuật của dân ca cũng như những nét độc đáo của nó đặt trong bối cảnh văn hóa và môi trường sống.

Khảo sát diễn hóa của loại hình này trong đời sống thực tiễn để tìm hiểu tác động qua lại giữa nó với hoạt động tinh thần của người Khmer Trà Vinh. Như vậy có thể nói mục tiêu của luận văn hướng tới không chỉ là các biểu hiện về hình thức của loại hình mà còn tập trung chú ý đời sống đích thực của dân ca trong lĩnh vực hoạt động tinh thần của người Khmer Trà Vinh.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn