foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Sơn Lương. PGS. TS. Phan An (người hướng dẫn khoa học)

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2014. Mô tả: 157Tr. Kích thước: 30cm. Số định danh: 392.50959799 L561. Vị trí: Phòng Tài nguyên nội sinh.

Mục tiêu nghiên cứu của luận văn:

Hệ thống hóa những quan niệm, quan hệ hôn nhân, quy tắc, quy trình tiến tới kết hôn và các nghi lễ trong lễ cưới truyền thống của người Khmer Sóc Trăng.

Làm rõ về nguồn gốc, ý nghĩa của từng nghi thức trong lễ cưới truyền thống của người Khmer ở Sóc Trăng. Trên cơ sở đó, đi vào phân tích để tìm ra những nét đặc trưng, những giá trị tiêu biểu về văn hóa trong thực tiễn cũng như trong hệ thống phong tục, tín ngưỡng và lễ hội của người Khmer ở Sóc Trăng.

Khảo sát những biến đổi hiện nay và bước đầu nhận diện về nguyên nhân biến đổi, những mặt tích cực và hạn chế trong lễ cưới của người Khmer Sóc Trăng.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn