foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: PGS. TS. Đỗ Đức Giáo.

Nhà Xuất bản: Giáo dục. Năm XB: 2008. Số trang: 407Tr.

Mục lục

Phần 1: Kiến thức bổ trợ

Chương 1: Các khái niệm cơ bản của thuật toán và phương pháp đệ quy. Chương 2: Các phương pháp đếm. Chương 3: Quan hệ.

Phần 2: Logic và ứng dụng

Chương 4: Logic mệnh đề. Chương 5: Logic vị từ. Chương 6: Hệ toán mệnh đề

Phần 3: Đồ thị và ứng dụng

Chương 7: Lý thuyết đồ thị. Chương 8: Cây và ứng dụng của cây.

Phần 4: Ngôn ngữ hình thức

Chương 9: Văn phạm và ngôn ngữ sinh bởi văn phạm. Chương 10: Ôtômat hữu hạn và ngôn ngữ đoán nhận của nó. Chương 11: Ôtômat đẩy xuống đoán nhận ngôn ngữ phi ngữ cảnh. Chương 12: Máy Turing không đơn định đàn hồi đoán nhận ngôn ngữ văn phạm.

Register to read more ...

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Tác giả: Nguyễn Đức Nghĩa, Nguyễn Tô Thành.

Nhà Xuất bản: Đại học QG Hà Nội. Năm XB: 2006. Số trang: 290Tr.

Mục lục

Phần 1: lý thuyết tổ hợp

Chương 1: Mở đầu. Chương 2: Bài toán đếm. Chương 3: Bài toán tồn tại. Chương 4: Bài toán liệt kê. Chương 5: Bài toán tối ưu.

Phần 2: Lý thuyết đồ thị

Chương 1: Các khái niệm cơ bản của lý thuyết đồ thị. Chương 2: Biễu diễn đồ thị trên máy tính. Chương 3: Các thuật toán tìm kiếm trên đồ thì và ứng dụng. Chương 4: Đồ thị Euler và đồ thị Hamilton. Chương 5: Cây và cây khung của đồ thị. Chương 6: Bài toán đường đi ngắn nhất. Chương 7: Bài toán luồng cực đại trong mạng.

Phần 3: Hàm đại số Logic

Chương 1: Mở đầu. Chương 2: Dạng tuyển chuẩn tắc của hàm đại số logic. Chương 3: Thuật toán tìm dạng tuyển chuẩn tắc tối thiểu.

 

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Tác giả: Trần Trọng Huệ.

Nhà Xuất bản: Giáo Dục; Năm XB: 2007.

Số trang: 285Tr. Tài liệu số sưu tầm.

Nội dung. Chương 1: Tập hợp và quan hệ. Chương 2: Số phức, đa thức và phân thức hữu tỷ. Chương 3: Không gian vectơ. Chương 4: Ma trận, định thức và hệ phương trình tuyến tính. Chương 5: Phép biến đổi tuyến tính. Chương 6: Dạng song tuyến tính và dạng toàn phương. Chương 7: Hình học giải tích.

Register to read more ...

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: Nguyễn Thế Hoàn, Trần Văn Nhung.

Nhà Xuất bản: Giáo Dục; Năm XB: 2007.

Số trang: 372Tr. Tài liệu số sưu tầm.

Tài liệu "Bài tập phương trình vi phân" được soạn ra trên cơ sở nhiều năm dạy lí thuyết và bài tập môn phuong trình vi phân của các cán bộ giảng dạy ở khoa toán – trường đại học tự nhiên Hà Nội. Đây là 1 tài liệu hữu ích cho các sinh viên ngành toán, đồng thời có thể hỗ trợ cho các cán bộ giảng dạy trong các giờ chữa bài tập. Một số phần của tài liệu cũng có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo cho học viên cao học.

Register to read more ...

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Tác giả: Ngô Văn Thứ.

Nhà Xuất bản Khoa học Kỹ thuật. Năm XB: 2005.

Số trang: 245Tr. Kích thước: 16x24cm. Số định danh: 511/ Th550. Vị trí: Phòng Học liệu Quốc văn 1

Nội dung:

Chương 1. Sơ lược lý thuyết đồ thị và phương pháp sơ đồ mạng lưới. Chương 2. Lý thuyết phục vụ công cộng. Chương 3. Mô hình điều khiển dự trữ.


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn