foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Võ Văn Đệ; PGS. TS. Nguyễn Hữu Hưng (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 79Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 636.5089/ Đ250. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Khảo sát tình hình nhiễm cầu trùng trên đàn gà công nghiệp tại Bến Tre. Từ đó đưa ra các biện pháp phòng trị bệnh cầu trùng hiệu quả nhất cho đàn gà công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Tác giả: Dương Thị Bích Tuyền; TS. Lâm Thái Hùng (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 80Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 636.5089 / T527. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Khảo sát mức độ vấy nhiễm Salmonella spp. trên thịt, để giúp người tiêu dùng đánh giá mức độ an toàn của sản phẩm, từ đó đưa ra những biện pháp khuyến cáo nhằm cải thiện tình trạng vệ sinh tại cơ sở giết mổ, quầy kinh doanh thịt tại chợ huyện Châu Thành tỉnh Trà Vinh.

 

Tác giả: Phạm Ngọc Anh; PGS. TS. Nguyễn Hữu Hưng (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 72Tr, kích thước: 30cm. Số định danh636.5089/ A107. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Xác định tình hình nhiễm cầu trùng và đưa ra các biện pháp phòng trị bệnh cầu trùng hiệu quả cho đàn gà nuôi thả vườn nhằm đề ra các khuyến cáo chủ động phòng bệnh cho gà nòi lai nuôi thả vườn tại Bến Tre.

Tác giả: Ngô Hoàng Khanh; PGS. TS. Nguyễn Trọng Ngữ (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 73Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 636.2089/ Kh107. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Cải thiện tình trạng sinh sản kém trên một số bò cái đang mắc bệnh, đồng thời điều trị giúp chúng sinh sản trở lại, góp phần giảm tổn thất cho người chăn nuôi bò cái sinh sản.

 


Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn

Giấy phép trang Thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT cấp ngày 18/12/2018, Sở TT&TT tỉnh Trà Vinh

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.