foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Trương Việt Tiến; TS. Trương Văn Hiểu (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 74Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 636.2/ T305. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Khảo sát hiện trạng chăn nuôi bò và các loài giun tròn ký sinh ở đường tiêu hóa của bò, đánh giá hiệu quả tẩy trừ của một số loại thuốc nhằm cung cấp thông tin khoa học đến người chăn nuôi để nâng cao năng suất chăn nuôi đàn bò ở tỉnh Trà Vinh.

 

Tác giả: Lê Thị Thúy Loan; PGS. TS. Trần Ngọc Bích (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 60Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 636.7089/ L406. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Xác định tỷ lệ chó mắc bệnh Carré qua khám lâm sàng và phương pháp chẩn đoán nhanh bằng test kháng nguyên. Xác định tính đa dạng di truyền của CDV qua phân tích một đoạn gen H của CDV. Đánh giá hiệu quả điều trị bệnh Carré tại phòng khám thú y trên địa bàn thành phố Long Xuyên.

 

Tác giả: Cao Văn Trường; TS. Trương Văn Hiểu (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 60Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 636.5089/ Tr561. Vị trí: Phòng Tự nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Xác định các loài giun sán ký sinh trên gà thả vườn, hiệu quả phòng trị của thuốc nhằm cung cấp thông tin khoa học đến người chăn nuôi để nâng cao năng suất chăn nuôi gà ở tỉnh Trà Vinh.

 

Tác giả: Bùi Thị Liên; PGS. TS. Nguyễn Thị Kim Đông (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 69Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 636.5089/ L305. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Xác định chỉ tiêu sinh lý, sinh hóa máu của gà khỏe mạnh ở gà 01 tháng tuổi, 02 tháng tuổi và 03 tháng tuổi. Xác định gà mắc bệnh cầu trùng qua biểu hiện triệu chứng lâm sàng và kiểm tra phân xác định noãn nang cầu trùng ở gà 01 tháng tuổi, 02 tháng tuổi và 03 tháng tuổi. Xác định chỉ tiêu sinh lý, sinh hóa máu của gà bị nhiễm bệnh cầu trùng ở gà 01 tháng tuổi, 02 tháng tuổi và 03 tháng tuổi. So sánh các chỉ tiêu sinh lý, sinh hóa máu giữa gà khỏe mạnh và gà bị nhiễm bệnh cầu trùng trong cùng tháng tuổi để làm cơ sở dữ liệu hỗ trợ trong chẩn đoán bệnh.

 

Tác giả: Phạm Văn Bảo; TS. Trương Văn Hiểu (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 141Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 636.4089/ B108. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đánh giá điều kiện vệ sinh thú y (xếp loại) đối với các lò giết mổ gia súc tại huyện Cầu Kè và Càng Long, hiện trạng vệ sinh thú y tại các quầy, kệ kinh doanh thịt tại hai chợ Cầu Kè và Càng Long theo thông tư 45/ 2014/TT- BNNPTNT. Khảo sát tình hình nhiễm vi sinh trên thịt tại hai lò giết mổ, quầy thịt ngoài chợ lấy từ hai lò này và các yếu tố tác động (sàn pha lóc, nước sử dụng, xe chở thịt, mặt bàn nơi bán thịt, dụng cụ chứa đựng thịt). So sánh mức độ nhiễm vi sinh trên thịt với tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7046: 2009 thịt tươi- Yêu cầu kỹ thuật do Bộ khoa học và Công nghệ ban hành.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn