foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Sơn Thị Đa Ni; PGS. TS. Trần Ngọc Quyển (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 57Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 583.22 / N300. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Mục tiêu của đề tài là khảo sát thành phần hóa học và hoạt tính sinh học (hoạt tính chống oxi hóa, hoạt tính kháng khuẩn) của loài curcuma sp nhằm tìm ra được những hợp chất mới có thể ứng dụng trong mỹ phẩm và y sinh. 

 

 

Tác giả: Bùi Thị Bích Hạnh; TS. Đặng Chí Hiền (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2017.

Mô tả: 77Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 547 / H107. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Từ nguyên liệu ban đầu là sulfanilamide, nghiên cứu tổng hợp một số dẫn xuất sulfonamide dựa trên khung 4-thiazolidinone qua trung gian các dẫn xuất phenylhydrazone định hướng đánh giá thử nghiệm hoạt tính làm nguyên liệu thay thế thuốc NSAIDs không chọn lọc.

 

Tác giả: Lê Thị Tường Vi; PGS. TS. Đặng Chí Hiền (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 82Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 547 / V300. Vị trí: Phòng Tự nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

- Nghiên cứu tổng hợp một số dẫn xuất của Sulfonamide từ tác chất ban đầu là Sulfanilamide và các dẫn xuất của chalcone;

- Thử nghiệm hoạt tính sinh học (kháng nấm, kháng khuẩn) của các dẫn xuất Sulfonamide tổng hợp được.

 

Tác giả: Mã Thái Hòa; TS. Lý Cẩm Hùng, PGS. TS. Hồ Thị Thanh Vân (người hướng dẫn).

Đại học Bách khoa - ĐHQG TP. Hồ Chí Minh. Năm: 2017.

Mô tả: 72Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 628.162 / H401 . Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

- Xác định điều kiện thích hợp của nhiệt độ và thời gian của quá trình than hóa và hoạt hóa để sản xuất AC từ RH với xử lý RH bằng kiềm;

- Xác định các điều kiện và phương pháp biến tính thích hợp và đánh giá hiệu quả của chúng đối với một số tác nhân gây ô nhiễm cụ thể như nước thải dệt nhuộm, Ni2+  và Cd2+;

- Xác định một số điều kiện ứng dụng RHAC đã sản xuất cho xử lý Ni2+, Cd2+ và methylene blue (MB) trong nước thải dệt nhuộm.

 

Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hà; GS. TS. Phan Thanh Sơn Nam, TS. Trương Vũ Thanh (người hướng dẫn).

Đại học Bách khoa - ĐHQG TP. Hồ Chí Minh. Năm: 2016.

Mô tả: 97Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 537.533/ H100. Vị trí: Phòng đọc.

Giới thiệu:

Bên cạnh những nghiên cứu ứng dụng của vật liệu MOFs trong các lĩnh vực như: hấp phụ khí, phân tách, cảm biến, dẫn truyền thuốc…thì hướng nghiên cứu ứng dụng các vật liệu MOFs trong kỹ thuật xúc tác ngày càng được nhiều nhóm nghiên cứu trên thế giới quan tâm. Thực tế, số lượng các bài báo chuyên ngành về ứng dụng của vật liệu MOFs trong lĩnh vực xúc tác xuất hiện trên các báo, tạp chí chuyên ngành nổi tiếng thế giới như: Science, Nature, American Chemical Society, Royal Society of Chemistry, ScienceDrect, WileyInterscience … ngày càng nhiều. Tuy nhiên, các công trình nghiên cứu này chỉ dừng lại ở mức độ khảo sát hoạt tính của một số vật liệu MOFs trong các phản ứng tổng hợp hữu cơ và hóa dầu thông dụng.

Hơn nữa, vật liệu MOFs là loại vật liệu mới ở Việt Nam, trước đây chưa có công trình nào được công bố, mãi đến năm 2008 mới bắt tay vào nghiên cứu loại vật liệu này. Do vật liệu MOFs là vật liệu mới so với các loại vật liệu zeolite hay silica truyền thống, nên có thể nói đây là một lĩnh vực đang rất cần thêm nhiều công trình nghiên cứu để có thể ứng dụng và thay thế vật liệu truyền thống làm xúc tác. Chính vì vậy mà việc nghiên cứu về “Ứng dụng của vật liệu MOFs trong xúc tác dị thể” là điều hết sức cần thiết để có thể xây dựng được một cơ sở dữ liệu về hoạt tính xúc tác của loại vật liệu này.

Trong nghiên cứu này, chúng tôi thực hiện tổng hợp hai loại vật liệu khung hữu cơ kim loại là Cu-MOF-74 và Cu2(2,6-NDC)2(DABCO), và nghiên cứu hoạt tính xúc tác của hai loại vật liệu này cho ba loại phản ứng ghép đôi như: phản ứng ghép đôi C-O giữa Benzyl ether và 2’-hydroxy acetophenone, phản ứng ghép đôi ba thành phần giữa ALDEHYDE-AMINE-ALKYNE, phản ứng ghép đôi giữa phenylacetylene và ethyl glyoxalate làm đối tượng nghiên cứu chính.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn