foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Công Luận; TS. Lê Huỳnh Tấn Duy (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 91Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 345.597/ L502. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Nghiên cứu, làm sáng tỏ những vấn đề lý luận, quy định của pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam và thực tiễn áp dụng; đề ra các giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm của Cơ quan Cảnh sát điều tra.

Tác giả: Dương Văn Bỉnh; PGS. TS. Nguyễn Thị Phương Hoa (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 83Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 345.597/ B312. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Tác giả nghiên cứu, phân tích làm sáng tỏ một cách có hệ thống những vấn đề lý luận và quy định về dấu hiệu pháp lý, hình phạt đối với tội CYGTT hoặc GTH cho sức khỏe của người khác; đồng thời, tác giả cũng đánh giá thực tiễn áp dụng các quy định của pháp luật Việt Nam trong quá trình xử lý người có hành vi phạm tội CYGTT hoặc GTH cho sức khỏe của người khác. Thông qua việc so sánh và đối chiếu giữa lý luận và thực tiễn, tác giả đề xuất một số kiến nghị góp phần hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả áp dụng.

Tác giả: Lục Khả Tú; TS. Phạm Văn Beo (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 94Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 345.597/ T500. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Để thực hiện đề tài này, người viết đã nghiên cứu trên cơ sở lý luận, các quy định của pháp luật hình sự Việt Nam về tội giao cấu hoặc thực hiện hành vi QHTD khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi đồng thời kết hợp với thực tiễn định tội danh và quyết định hình phạt đối với tội này trên địa bàn tỉnh Trà Vinh nhằm chỉ ra các điểm hợp lý và bất hợp lý trong việc thực hiện những quy định pháp luật hiện hành từ đó đưa ra các giải pháp để hoàn thiện pháp luật hình sự cũng như tăng cường hướng dẫn áp dụng đúng pháp luật để bảo đảm cho quá trình điều tra, truy tố và xét xử đúng người, đúng tội, không bỏ lọt tội phạm, không làm oan người vô tội, góp phần bảo vệ trật tự an toàn xã hội tại địa phương, bảo vệ quyền con người đồng thời nhằm nâng cao chất lượng áp dụng pháp luật đối với tội giao cấu hoặc thực hiện hành vi QHTD khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi trên địa bàn tỉnh Trà Vinh nói riêng và có thể áp dụng để xử lý tội này đối với các địa bàn khác trong cả nước.

Tác giả: Cao Trung Tín; TS. Đinh Xuân Nam (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 87Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 345.59705042 / T311. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Thông qua việc nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn, hoạt động thực hiện chức năng thực hành quyền công tố trong giai đoạn điều tra vụ án hình sự của VKSND để từ đó đề xuất hoàn thiện pháp luật tố tụng hình sự và một số giải pháp khác nhằm nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố của VKSND trong thời gian tới.

 

Tác giả: Hồ Khánh Việt; TS. Đinh Xuân Nam (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 68Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 345.597026/ V308. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Mục tiêu chung mà đề tài hướng tới là nghiên cứu hoạt động KSĐT các vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Trà Vinh và một số tỉnh lân cận, từ đó rút ra những kết quả đạt được, những tồn tại, khó khăn vướng mắc và nguyên nhân trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp để hoạt động kiểm sát điều tra các vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản đạt kết quả cao, đáp ứng yêu cầu của cuộc đấu tranh phòng, chống loại tội phạm này hiện nay.


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn