foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Huỳnh Thị Thanh Thúy, PGS. TS. Nguyễn Thị Phương Hoa (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 80Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 345.597/ Th522. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Nghiên cứu của đề tài là làm rõ được những vấn đề lý luận cũng như làm rõ nội dung, ý nghĩa các quy định của pháp luật hình sự Việt Nam hiện hành về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Qua đó nêu lên những hạn chế, bất cập, vướng mắc, tồn tại và đề xuất những giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật, nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật trong thực tiễn bên cạnh đó giúp các cơ quan áp dụng pháp luật trong việc nhận thức đúng đắn và toàn diện khi xử lý các vụ án liên quan đến các tội phạm xâm hại tình dục trẻ em.

Tác giả: Phan Thị Cẩm Nang, PGS. TS. Nguyễn Thị Phương Hoa (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 70Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 345.597/ N106. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Luận văn nhằm đưa ra những kiến nghị để góp phần hoàn thiện pháp luật hình sự và những biện pháp để nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật đối với Tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi.

Tác giả: Phùng Thị Cẩm Nguyên; TS. Võ Thị Kim Oanh (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 68Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 345.59705042/ Ng527. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích lý luận chung về quyền công tố, thực hành quyền công tố; phân tích cụ thể từng nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát nhân dân khi thực hành quyền công tố trong giai đoạn truy tố; trao đổi với người làm công tác thực tiễn và ghi nhận thực tiễn áp dụng quy định của Bộ luật tố tụng hình sự về nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát khi thực hành quyền công tố trong giai đoạn truy tố, từ đó tác giả đề xuất một số kiến nghị góp phần hoàn thiện pháp luật.

Tác giả: Nguyễn Ngọc Yến; TS. Lê Huỳnh Tấn Duy (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 80Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 345.597/ Y603. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Mục đích của luận văn làm rõ một số vấn đề lý luận và thực tiễn của việc quy định quyền và nghĩa vụ người làm chứng, đánh giá những ưu điểm, hạn chế trong các quy định pháp luật về vấn đề này từ đó tìm ra những nguyên nhân và giải pháp hoàn thiện quy định pháp luật về người làm chứng trong TTHS, góp phần nâng cao nhận thức, thực hiện có hiệu quả quyền và nghĩa vụ của người làm chứng trong TTHS.

 

Tác giả: Lê Minh Trung; TS. Lê Huỳnh Tấn Duy (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 79Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 345.597/ Tr513. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Mục đích nghiên cứu là làm rõ các quy định về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm theo luật tố tụng hình sự Việt Nam. Qua thực tiễn công tác kiểm sát về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm đã phát sinh những vướng mắc, bất cập, hạn chế, khó khăn và đề xuất một số kiến nghị, giải pháp nhằm nâng cao chất lương công tác kiểm sát và hoàn thiện các quy định pháp luật về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm trong luật tố tụng hình sự Việt Nam.


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn