foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Dương Chí Hiếu; TS. Phan Anh Tuấn (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020. Mô tả: 67Tr. Số định danh: 345.597/ H309. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Trên cơ sở nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn áp dụng của Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017) về Tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi được quy định tại Điều 142 Bộ luật hình sự (BLHS), luận văn sẽ chỉ ra những vướng mắt, bất cập trong áp dụng pháp luật đối với tội này. Trên cơ sở đó,luận văn sẽ đưa ra những giải pháp nâng cao hiệu quả áp dụng quy định pháp luật hình sự về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

 

Tác giả: Hà Chí Đệ; TS. Phạm Văn Beo (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020. Mô tả: 84Tr. Số định danh: 345.597/ Đ250. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Xuất phát từ tình hình nghiên cứu về căn cứ quyết định hình phạt, người viết nhận thấy cần có sự nghiên cứu toàn diện, có hệ thống tại Điều 50 của BLHS hiện hành, dựa trên kết quả nghiên cứu về lý luận, từ đó đánh giá thực tiễn áp dụng trong hoạt động xét xử ở một số Tòa án trong và ngoài tỉnh.

 

Tác giả: Nguyễn Hoàng Minh; TS. Võ Thị Kim Oanh (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020. Mô tả: 76Tr. Số định danh: 345.597/ M312. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Luận văn có mục tiêu là thống nhất nhận thức về một số vấn đề lý luận và pháp lý về biện pháp tạm giam, làm rõ thực trạng áp dụng pháp luật tố tụng hình sự về biện pháp ngăn chặn này và đưa ra các giải pháp nhằm góp phần nâng cao chất lượng áp dụng pháp luật và biện pháp ngăn chặn tạm giam trong thời gian tới.

Tác giả: Trần Thị Chúc Linh; TS. Phan Anh Tuấn (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020. Mô tả: 75Tr. Số định danh: 345.597077/ L312. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đề tài nghiên cứu nhằm mục đích phân tích làm rõ cơ sở lý luận, phân tích đánh giá và tổng hợp các quy định của pháp luật hiện hành về tha tù trước thời hạn có điều kiện và thực tiễn áp dụng các quy định này. Đồng thời, chỉ ra các vướng mắc, bất cập trong thực tiễn áp dụng và đề xuất giải pháp hoàn thiện các quy định của pháp luật về tha tù trước thời hạn có điều kiện hiện nay.

 

Tác giả: Lưu Hải Đăng; TS. Phạm Văn Beo (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020. Mô tả: 93Tr. Số định danh: 345.597 / Đ116. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Việc nghiên cứu Tội cướp tài sản được đặt ra nhằm đưa ra những kiến nghị hoàn thiện pháp luật cũng như những giải pháp đảm bảo áp dụng đúng pháp luật đối với Tội cướp tài sản.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn