foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Khương Bửu Bửu; TS. Lê Nguyên Thanh (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 72Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 345.597/ B566. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Trình bày những vấn đề lý luận về căn cứ kháng nghị phúc thẩm trong tố tụng hình sự; Phân tích làm rõ quy định của pháp luật tố tụng hình sự hiện hành về căn cứ kháng nghị phúc thẩm bản án hình sự sơ thẩm cũng như các quy định căn cứ kháng nghị phúc thẩm trong quy chế công tác thực hành quyền công tố, Kiểm sát xét xử vụ án hình sự của ngành Viện kiểm sát. Đánh giá thực trạng áp dụng pháp luật tố tụng hình sự về căn cứ kháng nghị phúc thẩm bản án hình sự sơ thẩm. Đề xuất các giải pháp nhằm góp phần nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật tố tụng hình sự về căn cứ kháng nghị phúc thẩm bản án hình sự sơ thẩm.

 

Tác giả: Phạm Kiều Diễm; PGS. TS. Nguyễn Thị Phương Hoa (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 90Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 345.5970268/ D304. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Việc nghiên cứu Tội tàng trữ trái phép chất ma túy được đặt ra nhằm đưa ra những kiến nghị hoàn thiện pháp luật cũng như những giải pháp đảm bảo áp dụng đúng pháp luật đối với Tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

 

Tác giả: Trần Văn Thòn; TS. Vũ Thị Thúy (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2021.

Mô tả: 64Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 345.59703/ Th429. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích những vấn đề lý luận, xác định rõ cơ chế pháp lý cũng như thực tiễn áp dụng pháp luật về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản hiện nay ở nước ta. Trên cơ sở đó, đưa ra những kiến nghị góp phần hoàn thiện các quy định của pháp luật hình sự Việt Nam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đồng thời kiến nghị và đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng áp dụng pháp luật hình sự trong thực tiễn, góp phần phục vụ cho công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.

 

Tác giả: Nguyễn Hoài Hận; TS. Lê Nguyên Thanh (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 82Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 345.597/ H121. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Vấn đề được nghiên cứu trong luận văn nhằm làm rõ lý luận và thực tiễn cũng như các giải pháp nâng cao hiệu quả áp dụng quy định của pháp luật tố tụng hình sự về thay đổi, hủy bỏ biện pháp ngăn chặn trong giai đoạn xét xử sơ thẩm vụ án hình sự.

 

Tác giả: Lê Minh; TS. Vũ Thị Thúy (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 60Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 345.59704/ M312. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đề tài nghiên cứu vấn đề lý luận về các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự phản ánh mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội, nghiên cứu quy định pháp luật và thực tiễn áp dụng quy định của pháp luật hình sự về các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự phản ánh mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội. Qua đó, tác giả đề xuất một số kiến nghị kiến nghị hoàn thiện quy định pháp luật về các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự phản ánh mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội và giải pháp nhằm đảm bảo áp dụng đúng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự phản ánh mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội trước khi quyết định hình phạt của các Tòa án.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn