foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Trần Văn Bé Chín; TS. Phan Anh Tuấn (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020. Mô tả: 73Tr. Số định danh: 345.597/ Ch311. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Trên cơ sở nghiên cứu, làm rõ những vấn đề lý luận, quy định của luật hình sự và thực tiễn áp dụng tội hiếp dâm quy định trong BLHS 2015, đề tài sẽ đưa ra những kiến nghị nhằm hoàn thiện điều luật này trong BLHS Việt Nam và đề xuất những giải pháp nâng cao hiệu quả áp dụng quy định pháp luật hình sự về tội hiếp dâm

 

Tác giả: Trần Kiến Quôc; PGS. TS. Nguyễn Thị Phương Hoa (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020. Mô tả: 67Tr. Số định danh: 345.597/ Qu451. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Việc nghiên cứu đề tài nhằm đưa ra một số kiến nghị hoàn thiện pháp luật và nâng cao chất lượng áp dụng pháp luật để xử lý hiệu quả Tội tham ô tài sản trong thời gian tới.

 

Tác giả: Nguyễn Hoàng Ân; TS. Vũ Thị Thúy (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020. Mô tả: 64Tr. Số định danh: 345.597/ Â121/ Ph561. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đề tài nghiên cứu vấn đề lý luận, pháp luật và thực tiễn áp dụng quy định của pháp luật hình sự về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự phản ánh hoàn cảnh đặc biệt của người phạm tội. Qua đó, đề tài đề xuất một số kiến nghị, giải pháp nhằm đảm bảo áp dụng đúng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự phản ánh hoàn cảnh đặc biệt của người phạm tội trước khi quyết định hình phạt của các Tòa án.

Tác giả: Bùi Văn Ngưỡn, PGS. TS. Nguyễn Thị Phương Hoa.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 72Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 345.597/ Ng560. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Tác giả tập trung tìm hiểu, nghiên cứu và phân tích một cách có hệ thống những vấn đề mang tính lý luận về Tội tổ chức đánh bạc. Bên cạnh đó, tác giả còn tìm hiểu và đánh giá thực tiễn áp dụng quy định của pháp luật hình sự khi xử lý người có hành vi phạm Tội tổ chức đánh bạc. Đồng thời, thông qua việc đối chiếu, so sánh giữa lý luận và thực tiễn, tác giả đề xuất một số kiến nghị về hoàn thiện quy định của pháp luật và nâng cao hiệu quả xử lý Tội tổ chức đánh bạc.

Tác giả: Võ Nhựt Linh, TS. Nguyễn Huỳnh Bảo Khánh.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 72Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 345.597/ L312. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đề tài phân tích làm rõ những vấn đề lý luận, các quy định của Luật tố tụng hình sự Việt Nam hiện hành về áp dụng thủ tục rút gọn và thực tiễn áp dụng. Qua đó nêu lên những hạn chế, bất cập, vướng mắc, tồn tại và đề xuất những giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật, nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật trong thực tiễn. Bên cạnh đó giúp các cơ quan áp dụng pháp luật trong việc nhận thức đúng đắn và toàn diện khi giải quyết những vụ án trên thực tế.


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn