foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Huỳnh Trung Nguyên; TS. Nguyễn Văn Đúng (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 94Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 658.3/ Ng527. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đánh giá thực trạng chất lượng đội ngũ công chức cấp xã huyện Hòa Bình từ đó đề xuất những giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ công chức cấp xã ở huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu.

 

Tác giả: Trần Thanh Toàn; TS. Nguyễn Văn Nguyện (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 64Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 339.40959797/ T406. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Hệ thống hóa cơ sở lý thuyết để xác định các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển kinh tế nông nghiệp cấp huyện. Phân tích thực trạng để thấy những kết quả đạt được, hạn chế và nguyên nhân trong phát triển kinh tế nông nghiệp của huyện Hòa Bình thời gian qua. Đề xuất các giải pháp phát triển kinh tế nông nghiệp huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu thời gian tới.

Tác giả: Lê Minh Quốc; TS. Huỳnh Quang Linh (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 75Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 339.40959786/ Qu451 . Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến thu nhập nông hộ trồng lúa tại huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh. Trên cơ sở đó, tác giả đề xuất hàm ý chính sách nhằm nâng cao thu nhập nông hộ trồng lúa trong thời gian tới.

 

Tác giả: Huỳnh Công Hội; TS. Nguyễn Hồng Hà (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 81Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 332.6730959791 / H452 . Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích thực trạng thu hút FDI vào tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2012-2016, từ đó đề xuất giải pháp thu hút FDI vào tỉnh Hậu Giang đến năm 2025.

Mục tiêu cụ thể:

- Phân tích thực trạng thu hút FDI vào tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2012-2016;

- Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đếnthu hút FDI vào tỉnh Hậu Giang;

- Đề xuất một sốgiải pháp nâng cao khả năng thu hút FDI vào tỉnh Hậu Giang trong thời gian tới.

 

Tác giả: Lê Minh Nhật; TS. Nguyễn Thị Tuyết Nga (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 90Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 334.683 / Nh124. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích thực trạng kinh doanh của các HTX nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh HTX nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho HTX phát triển thời gian tới.

Mục tiêu cụ thể:

- Hệ thống cơ sở lý luận về phát triển của HTX và hiệu quả kinh doanh trong HTX;

- Phân tích thực trạng hoạt động kinh doanh trong HTX nông nghiệp tại tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2013 – 2017;

- Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh trong HTXNN tại tỉnh Tây Ninh thời gian tới.

 

 


Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn

Giấy phép trang Thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT cấp ngày 18/12/2018, Sở TT&TT tỉnh Trà Vinh

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.