foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Huỳnh Văn Thống; TS. Diệp Thanh Tùng (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 85Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 332.7/ Th455. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Trên cơ sở hệ thống hóa lý thuyết để xác định các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng hỗ trợ học sinh – sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, phân tích thực trạng chất lượng tín dụng và qua đó đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng này, mục đích hỗ trợ việc học tập của học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tại tại Huyện trong thời gian tới.

Tác giả: Ngô Thanh Khoa; PGS. TS. Vương Quốc Duy (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 98Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 332.12/ Kh401. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đánh giá phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ của Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á- Chi nhánh Trà Vinh thời gian qua, từ đó phân tích xác định được sự phát triển dịch vụ NHBL là yếu tố cần thiết để đề xuất giải pháp phát triển dịch vụ NHBL áp dụng cho Chi nhánh Trà vinh nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh trong thời gian tới.

 

Tác giả: Lưu Thị Trang; GS. TS. NGND. Nguyễn Thanh Tuyền (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 90Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 332.1752/ Tr106. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Tập trung nghiên cứu, xác định các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định gửi tiền của KHCN tại Vietcombank Trà Vinh. Từ đó, đề xuất giải pháp nhằmthu hút tiền gửi KHCN tại Vietcombank Trà Vinh trong thời gian tới.

 

Tác giả: Mai Duy Phương; TS. Lê Tấn Phước (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 95Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 332.17/ Ph561. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đề tài tập trung nghiên cứu phân tích thực trạng dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Vũng Liêm tỉnh Vĩnh Long qua đó đề xuất giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẽ tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Vũng Liêm tỉnh Vĩnh Long

Tác giả: Dương Trung Nghĩa; TS. Nguyễn Ngọc Ẩn (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 65Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 332.7/ Ngh301. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Mục tiêu của đề tài này là phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân (KHCN) có tài sản đảm bảo (TSĐB) tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam Trà Vinh, trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp phù hợp để hạn chế rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân có tài sản đảm bảo tại ngân hàng này.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn