foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Hữu Phúc; TS. Lê Tấn Phước (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 94Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 336.24/ Ph506. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Nghiên cứu thực trạng công tác quản lý thuế thu nhập cá nhân tại Chi Cục thuế thành phố Bến Tre. Từ đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện công tác quản lý thuế TNCN tại thành phố Bến Tre - tỉnh Bến Tre.

 

Tác giả: Trần Văn Linh; PGS. TS. Võ Xuân Vinh (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 68Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 332.7/ L312. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đánh giá thực trạng tín dụng hộ sản xuất tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam (NHNo&PTNT) – Chi nhánh huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh.Trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp nhằm giúp cho NHNo&PTNT chi nhánh huyện Cầu Ngang đưa ra được những chính sách phù hợp để nâng cao chất lượng tín dụng.

 

Tác giả: Diệp Mỹ Tú; PGS. TS. Bùi Văn Trịnh (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 79Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 368.382/ T500. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến ý định tham gia Bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Trà Vinh và đề xuất hàm ý hoàn thiện chính sách nhằm gia tăng lượng người tham gia BHYT trên địa bàn nghiên cứu.

 

Tác giả: Lâm Hoàng Phong; TS. Nguyễn Hồng Hà (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 69Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 658.8343/ Ph431. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đánh giá sự hài lòng đối với chất lượng dịch vụ thẻ tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam – Chi nhánh Trà Vinh

Tác giả: Nguyễn Thiên Thanh; TS. Lê Thành Lân (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 52Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 332.1753/ Th107. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Là phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ vay của khách hàng doanh nghiệp tại các ngân hàng thương mại ở Tỉnh Trà Vinh, từ đó đề xuất các giải pháp tăng khả năng trả nợ vay của doanh nghiệp tại các NHTM ở Tỉnh Trà Vinh.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn