foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Trần Thị Mỹ Hằng; PGS. TS. Trầm Thị Xuân Hương (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 87Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 332.17/ H116. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng về chất lượng dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Trà Vinh. Từ đó đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao sự hài lòng chất lượng dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại BIDV chi nhánh Trà Vinh.

 

Tác giả: Võ Thị Bích Phượng; TS. Huỳnh Quang Linh (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 66Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 332.178/ Ph561. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng dịch vụ Internet banking của khách hàng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Trà Vinh, từ đó đề xuất hàm ý quản trị nhằm tăng khả năng quyết định sử dụng dịch vụ Internet banking của khách hàng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Trà Vinh.

 

Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Tuyền; GS. TS. Nguyễn Thanh Tuyền (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 68Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 332.1753/ T527. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Mục tiêu nghiên cứu chung của đề tài này nhằm đề xuất các hàm ý quản trị nhằm gia tăng quyết định vay vốn của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Đầu Tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Trà Vinh

Tác giả: Nguyễn Thế Hà; PGS. TS. Trần Huy Hoàng (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 79Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 332.12/ H100. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Hệ thống hóa cơ sở lý luận về nợ xấu và hạn chế xử lý nợ xấu trong hoạt động tín dụng và quản lý nợ xấu. Phân tích thực trạng hạn chế và xử lý nợ xấu, các nguyên nhân dẫn đến nợ xấu và các phương pháp hạn chế xử lý nợ xấu tại Vietinbank CN Trà Vinh. Trên cơ sở lý luận, thực trạng nợ xấu và các nhân tố ảnh hưởng đến nợ xấu tại ngân hàng, đề tài đưa ra một số giải pháp nhằm hạn chế và xử lý nợ xấu tại Vietinbank CN Trà Vinh trong thời gian tới.

Tác giả: Huỳnh Văn Thống; TS. Diệp Thanh Tùng (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 85Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 332.7/ Th455. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Trên cơ sở hệ thống hóa lý thuyết để xác định các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng hỗ trợ học sinh – sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, phân tích thực trạng chất lượng tín dụng và qua đó đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng này, mục đích hỗ trợ việc học tập của học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tại tại Huyện trong thời gian tới.


Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn

Giấy phép trang Thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT cấp ngày 18/12/2018, Sở TT&TT tỉnh Trà Vinh

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.